• При мастопатії

  • зменшення симптомів (набряку і масталгії), аж до зникнення
  • запобігання прогресування захворювання
  • профілактика рецидивів
  • профілактика раку молочної залози
 • При дисплазії шийки матки і папиломавірусній інфекції

  • запобігання прогресування захворювання
  • профілактика рецидивів
  • профілактика раку шийки матки
 • При передменструальному синдромі и кістах яєчників

  • нормалізація менструальної функції
  • збереження фертильності
  • зменшення симптомів захворювання
  • поліпшення якості життя
  • запобігання прогресування захворювання
  • зниження кількості оперативних втручань
 • При ендометріозі, аденоміозі

  • запобігання прогресування захворювання
  • збереження фертильності
  • зменшення симптомів захворювання
  • поліпшення якості життя
  • профілактика рецидивів
 • При гіперплазії ендометрію

  • збереження фертильності
  • профілактика рецидивів
 • При фіброміомі матки

  • запобігання прогресування захворювання
  • збереження фертильності
  • зменшення симптомів захворювання
  • профілактика рецидивів
  • після міомектомії

Мастопатія

mastopatia

ФІЗІОЛОГІЯ.
Молочні залози в силу своїх фізіологічних функцій знаходяться в стані постійної циклічної зміни процесів проліферації та інволюції. Пов'язано це зі зміною рівня статевих гормонів в різні фази менструального циклу. Під час кожного менструального циклу, жіночий організм готується до материнства і лактації.

Перша фаза менструального циклу - проліферативна. Супроводжується посиленим поділом клітин тканин молочних залоз. За це «відповідають» естроген і пролактин. Чим вище їх концентрація в крові - тим активніше відбувається поділ клітин.

Друга фаза менструального циклу настає разом з виробленням яєчниками гормону прогестина, який обмежує поділ клітин молочної залози.

Порушення нормального функціонування гіпоталамо-гіпофізарної системи на будь-якому її рівні може стати причиною порушення гормональної рівноваги. Під впливом гормональних зрушень порушуються фізіологічні перетворення в тканинах молочних залоз і розвиваються осередки патологічної проліферації епітелію.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ.
В даний час спостерігається стійка тенденція до зростання захворюваності на мастопатію. За даними світової статистики, доброякісні захворювання молочних залоз (ДЗМЗ) - найпоширеніше захворювання у жіночій популяції (у 30-70% жінок репродуктивного віку діагностується ДЗМЗ). Простежується неухильна тенденція до омолодження діагнозу мастопатія. Сьогодні гінекологи стверджують, що до мастопатії схильні жінки репродуктивного віку від 18 до 45 років, а пік захворюваності на мастопатію доводиться на вік 30-45 років. Актуальність проблеми також зумовлена ​​системністю поєднаних захворювань репродуктивної системи (найбільш поширений «дует» з міоми матки та хвороб молочних залоз). Так, дифузні доброякісні захворювання молочних залоз (ДЗМЗ) виявляють у 30-70% жінок, а при одночасно наявних гінекологічних захворюваннях частота ДЗМЗ зростає до 98%. І навпаки - гінекологічна захворюваність у цього контингенту складає 115%, тобто на кожну жінку із захворюваннями молочних залоз припадає понад одного гінекологічного діагнозу.

В теперішній час фіброзно-кістозну хворобу (ФКХ) розглядають як один з основних факторів ризику раку молочної залози (РМЗ). На тлі дифузних гіперпластичних процесів рак розвивається в 2-3 рази частіше, а при локалізованих формах мастопатії - в 25-30 разів частіше, ніж в інтактних МЗ. За останні 30 років спостерігається 4-кратне зростання захворюваності і смертності від РМЗ. В Україні у 50 жінок щодня виявляють рак молочної залози. Це одне з найпоширеніших жіночих онкологічних захворювань. Мастопатія під впливом безлічі різних етіологічних факторів (ультрафіолетове випромінювання, стреси, порушення гормонального статусу, куріння і т.д.) може в будь-який момент стати джерелом злоякісного новоутворення. Близько 750 українських жінок щомісяця гине від цього небезпечного захворювання. Пухлина грудей рідко розвивається у молодих жінок до 20 років, але кількість хворих зростає зі збільшенням віку. Пік захворюваності на рак молочної залози припадає на періоди менопаузи і постменопаузи. Таким чином, профілактика, своєчасна діагностика і грамотно підібрана терапія мастопатії для жінок є ЖИТТЄВО важливою.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ. КЛАСИФІКАЦІЯ.
Мастопатія - це група захворювань МЗ, при яких змінюється кількісне співвідношення між залозистою, жировою та сполучною тканинами. Спостерігається гіперплазія епітелію, посилена продукція секрету, розширення проток аж до утворення мікрокіст, гіперплазія і фіброз сполучної тканини, формування великих кіст і вузлових проліфератів в тканинах залози.

На сьогоднішній день в медицині виділено близько 50 видів фіброзно-кістозної мастопатії. Але клінічний інтерес представляє лише два основних види мастопатії:
1) мастопатія з проліферацією і атипією;

2) мастопатія без проліферації і атипії.
Проліферація полягає в тому, що клітини тканини починають більш активно ділитися. Атипія означає наявність клітин, які відрізняються зовні від здорових клітин. Це можуть бути ще не ракові клітини, але будова їх вже відрізняється від звичайних клітин молочної залози.

Класифікація.
За поширеністю процесу розрізняють 2 види мастопатії:
Вузлова мастопатія з одиничним локальним утворенням в залозі (фіброаденома, внутрішньопротокова папілома, ліпогранульома, ліпома, гемартома, ангіома, кіста). При цій формі мастопатії потрібне хірургічне лікування.

Дифузна мастопатія з множинними вузлами в молочній залозі (фіброаденоз, аденоз, фіброкістоз, склерозуючий аденоз, змішана мастопатія).

ЕТІОЛОГІЯ І ПАТОГЕНЕЗ МАСТОПАТІЇ
Головною причиною такої широкої поширеності мастопатії в даний час є зміна, так званого, акушерського портрета жінки в економічно розвинених країнах. Якщо в 19 столітті менархе (перша менструація) у дівчаток наступала приблизно в 17 років, а менопауза у жінок (припинення менструацій) - в 40 років, то в другій половині 20 століття - відповідно в 12-14 років і 50-52 роки. Якщо в 19 столітті жінки часто народжували і тривалий час годували грудьми, то в 20 столітті більшість жінок народжували 1-2 дітей. В результаті період дітородного віку жінки збільшився в 2 рази, в середньому з 20 до 40 років, а кількість менструальних циклів протягом життя зросла в 4 рази - в середньому з 100 до 400. Сучасна жінка відчуває значно триваліший вплив жіночих статевих гормонів естрогенів, знаходиться в стані хронічної надмірної дії жіночих статевих гормонів - естрогенів.

Будучи частиною репродуктивної системи жінки, циклічні зміни безпосереднім чином позначаються на стані МЗ. Тканина МЗ є мішенню для статевих гормонів, а також гормонів інших ендокринних залоз, які беруть активну участь у функціонуванні тканини в репродуктивному віці, під час вагітності та лактації. А в останні роки вивчення ролі гормональних чинників в етіопатогенезі захворювань МЗ набуває особливої актуальності, оскільки визнано, що багато форм раку МЗ і ФКХ є гормонально зумовленими захворюваннями і розвиваються під впливом складного комплексу чинників ендогенного і екзогенного характеру.

При нормальному двофазному циклі органи репродуктивної системи зазнають циклічних змін:

- в першу половину циклу естрогени стимулюють ріст епітелію і сполучнотканинної основи;

- в другу половину циклу, після овуляції, прогестерон зупиняє цей процес, одночасно запускаючи мітоз в залозистих ділянках тканини МЗ.

Недостатність лютеїнової фази менструального циклу - дефіцит прогестерону - призводить до того, що епітеліально-стромальна частина органів репродуктивної системи продовжує проліферацію і в 2-у фазу циклу, формуючи механічну перешкоду для відтоку залозистого секрету і створюючи передумови для формування набряку та кіст.

Головною причиною розвитку гіперпроліферативних процесів в тканинах МЗ є порушення співвідношення між естрогенами і прогестероном. Найбільш важливу роль у розвитку МЗ грає естрадіол. Концентрація естрадіолу в сполучній тканині МЗ в 2-20 разів вище, ніж в плазмі крові.

Естрогени надають переважно проліферативний вплив на процеси в МЗ:

 • шляхом прямої стимуляції проліферації клітин;
 • шляхом опосередкованої стимуляції - через експресію поліпептидних факторів росту, що діють на епітелій МЗ;
 • шляхом негативного зворотного зв'язку, згідно з яким естрогени нівелюють ефекти, що пригнічують фактори росту.

Доведені ефекти естрадіолу на тканину МЗ:

 • стимулює диференціювання і розвиток епітелію протоків МЗ;
 • посилює синтез ДНК і мітотичну активність епітелію;
 • індукує формування ацинуса;
 • стимулює васкуляризацію (неоангіогенез);
 • підвищує гідратацію сполучної тканини.

Вільні естрогени доставляються кровотоком в печінку, де вони піддаються метаболізму за участю цитохрому р450. Метаболіти естрогену володіють ще більшою проліферативною активністю, ніж сам естроген. Особливо це стосується 16-α-гідроксіестрону (16-α-ОНЕ). Мітотична активність цього метаболіту в 8 разів вище за таку естрадіолу, тому підвищений вміст 16-α-ОНЕ - метаболіту з «агресивними» властивостями - розглядається в даний час, як один з основних маркерів високого ризику розвитку доброякісної дисплазії молочної залози (ДЗМЗ) і раку молочної залози (РМЗ).

Ступінь гіперплазії тканини молочних залоз також обумовлена станом менструальної функції. Найбільш виражена гіперплазія МЗ при овуляторних циклах, так як у цих пацієнток вміст естрогену і співвідношення естрадіол/прогестерон перевищують норму - абсолютна гіперестрогенія. При недостатності лютеїнової (2-ої) фази частіше зустрічаються помірні прояви мастопатії. При ановуляторному циклі ступінь вираженості гіперпластичних процесів нижче, ніж при нормальному циклі і при недостатності лютеїнової фази. Рівень естрадіолу може бути в межах норми, але співвідношення естадіол/прогестерон вище, за рахунок зниження кількості прогестерону - відносна гіперестрогенія. Таким чином, розвитку гіперпластичних процесів в молочних залозах сприяє як абсолютна естрогенія (при збереженому менструальному циклі), так і відносна естрогенія (при недостатності 2-ої фази і ановуляторних циклах).

Сучасні фахівці виділяють кілька типів гормонального дисбалансу або порушення вироблення факторів росту, що призводять до посилення проліферативних процесів в молочній залозі і до мастопатії.

Багато естрогенів, прогестерон на нормальному рівні або знижений (в 43,8% випадків).
Це може бути наслідком: полікістозу яєчників (яєчники виробляють мало естрогенів, але багато андрогенів, які в жіночому організмі перетворюються в естрогени - це призводить до гіперестрогенії), хвороби печінки (або внаслідок порушення синтезу білка в крові, що збільшує частку активних естрогенів, не пов'язаних з білком, або внаслідок зсуву метаболізму естрогенів з виходом переважно його «агресивного» метаболіту - 16-α-ОНЕ), патології гіпоталамуса (в результаті стресових ситуацій, травм голови, перенесених інфекцій, абортів) , ожиріння (жирові тканини беруть на себе функцію синтезу естрогенів).

Рівень естрогенів нормальний або навіть знижений, але одночасно знижений рівень прогестерону.
Зниження вироблення яєчниками прогестерону неминуче призводить до переважання естрогену. Це - наслідок зниженої функції яєчників:

 • Первинна гіпофункція яєчників, як результат: запальних захворювань придатків матки, порушення кровообігу в яєчниках, при синдромі виснажених яєчників, коли розвивається передчасний клімакс.
 • Вторинна гіпофункція яєчників, як результат: гіпофіз виробляє фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) в недостатній кількості, порушення центральної нервової системи (ЦНС).

У цих випадках яєчники не можуть забезпечити повноцінне дозрівання фолікулів і овуляцію (вихід яйцеклітини, готової до запліднення з яєчника), менструальний цикл стає ановуляторним (замість нормального двофазного стає однофазним), що також супроводжується зниженим виробленням прогестерону.

Естрогени перестають продукуватися яєчниками, але продовжують синтезуватися в підшкірній жировій клітковині з андрогенів (що виробляються, в свою чергу, наднирковими залозами). Як наслідок, при надлишку ПЖК (підшкірно-жирової клітковини) у жінки, виникає гіперестрогенія (підвищена кількість естрогену), що не компенсується прогестинами.

Рівень пролактину в крові підвищений - гіперпролактинемія (31, 4% випадків).

Може виникнути внаслідок:

 • зниженої функції щитовидної залози, коли гіпофіз у великій кількості виробляє всі гормони, в тому числі пролактин;
 • при порушеннях роботи гіпоталамуса і гіпофіза (через перенесені стреси, травми, інфекції, аборти).

Рівень гормонів щитовидної залози знижений (9,2% випадків) або підвищений.

Зниження функції щитовидної залози (гіпотиреоз) викликає порушення і в роботі яєчників, що, в свою чергу, провокує підвищене вироблення гіпофізом гормону пролактин. Ослаблення функції щитовидної залози може бути наслідком як хронічного аутоімунного процесу ЩЗ - тиреоїдиту, так і хронічної нестачі йоду в раціоні. При цьому відбувається збільшення щитовидної залози і виникнення так званого ендемічного зобу. У жінок з ендемічним зобом мастопатія спостерігається в 70-80% випадків.

Рівень в крові статевих і тиреоїдних гормонів, пролактину та інших гормонів гіпофіза в межах норми, однак у жінки є мастопатія.

Ситуація є частою в сучасній медичній практиці. В цьому випадку мастопатія пояснюється гіперестрогенгестієй - місцевим підвищенням концентрації естрогенів безпосередньо в тканинах молочної залози. Це можливо внаслідок підвищення активності ферменту ароматази, який перетворює андрогени в естрогени, також внаслідок збільшення кількості рецепторів естрогенів і/або підвищення їх чутливості до зовнішніх сигналів.

Баланс статевих та інших гормонів нормальний, але порушене вироблення факторів росту та їх співвідношення.
У 70-80% випадків, патологія ДЗМЗ пов'язана з гормональним дисбалансом і, як вже доведено, чільним фактором є підвищений вміст естрогену в крові.

Крім цього існує ще ряд факторів, які можуть привести до розвитку ДЗМЗ:

 • Спадкова (генетична) схильність;
 • Гінекологічні захворювання (хронічні запальні процеси в малому тазу: запалення придатків матки (аднексит), ендометріоз, фіброміома матки, полікістоз яєчників ...);
 • Порушення репродуктивної функції (відсутність або невелика кількість вагітностей і пологів, пізній вік першої вагітності і пологів, переривання вагітності - аборт);
 • Відсутність грудного вигодовування або його занадто короткий період (до 5 місяців);
 • Травми грудей (удар, сильне здавлення);
 • Психологічні чинники (часті стреси, надмірна перевтома, постійне нервове напруження, неврози, депресії);
 • Неадекватне використання гормональних лікарських препаратів;
 • Неправильна контрацепція;
 • Хронічні захворювання печінки;
 • Хронічна нестача йоду в організмі;
 • Порушення з боку ендокринної системи (дисфункції щитовидної залози, цукровий діабет);
 • Зловживання інсоляцією МЗ (солярій, відкриті сонячні промені без УФ-захисту);
 • Шкідливі звички (виявлено прямий зв'язок між кількістю і якістю спожитих спиртних напоїв і сигарет з порушенням гормонального балансу, що є відправною точкою в розвитку мастопатії).

Більшість з цих факторів є модифікованими (схильні до нашого впливу) - спосіб життя, шкідливі звички, планування материнських функцій - народження і годування дітей, підбір оптимального методу контрацепції, обмеження інсоляції. І лише деякі з них немодифіковані - спадкові захворювання і патологія, яку наука поки що вважає невиліковною або важко виліковною (герпесвірусна інфекція, папіломавірусна інфекція).

ОСНОВНА СИМПТОМАТИКА МАСТОПАТІЇ.
Найбільш поширеними ознаками мастопатії є:

 • Постійна або періодична болючість молочних залоз;
 • Виділення із сосків різного характеру;
 • Відчуття ущільнення в молочній залозі;
 • Вузлові утворення в молочній залозі.

На відміну від раку молочної залози, який в більшості випадків вражає тільки одну з молочних залоз, при фіброзно-кістозній мастопатії уражаються обидві залози - білатерально. Найчастіше такі зміни в залозі виявляються в її верхній частині (верхньо-зовнішній квадрант).

При переважанні фіброзного компонента в тканинах відзначається ущільнення. Кістозний же характер супроводжується наявністю в тканинах залози численних кіст молочних проток (мікрокіст). На самому початку захворювання ці кісти настільки дрібні, що ні УЗД, ні тим більше пальпація молочних залоз, не дозволяє їх розпізнати і визначити характер зміни тканини залоз можна тільки за допомогою мікроскопа.

Розглянемо перераховані ознаки мастопатії:

Біль у молочній залозі (масталгія, мастодинія) може бути постійною, цикловою і не пов'язаною з молочною залозою. Часто носить тупий ниючий характер. Вона може супроводжуватися відчуттям важкості в молочних залозах. Ступінь і характер больових відчуттів може варіювати від незначного дискомфорту до вираженої хворобливості, що виявляється як в спокої, так і при русі, та супроводжується збільшенням об'єму грудей, почуттям розпирання, іноді виділеннями з сосків серозно-молозивного характеру. Даний стан часто супроводжується головним болем, набряком, підвищеною нервовою збудливістю, неспокоєм, почуттям страху. Варіанти можуть бути різними. Розвиток мастопатії часто пов'язаний з порушеннями менструального циклу. Характерно, що всі ці стани частіше проходять після початку менструації та відновлюються знову до другої половини циклу. Біль при мастопатії може бути чітко локалізована в грудях або віддавати - в руку або лопатку. Незважаючи на те, що біль - це основний симптом мастопатії, який і змушує жінку звернутися до лікаря, 10-15% жінок не відчувають ніяких больових відчуттів. При цьому під час огляду і пальпації у них виявляються такі ж зміни в тканинах залоз, що і у жінок, які відчувають біль. Це може бути пов'язано з різним індивідуальним порогом больової чутливості. Біль при мастопатії пов'язаний зазвичай зі здавленням нервових закінчень сполучною тканиною і кістозними утвореннями молочних залоз, а також залученням їх в склерозовані тканини. У 10% жінок при мастопатії можуть відзначатися збільшені лімфатичні вузли в пахвовій області, а також їх деяка хворобливість.

 • Збільшення обсягу молочної залози. При цьому відзначається періодична, пов'язана з менструальним циклом напруженість молочних залоз. Вона пояснюється венозним застоєм і набряком сполучної тканини. Збільшення залоз в обсязі в цьому випадку може досягати до 15%. При цьому має місце чутливість молочних залоз (дискомфорт при їх обмацуванні) і хворобливість. Іноді ці відчуття можуть супроводжуватися головним болем, дискомфортом у животі, нервовим роздратуванням, занепокоєнням. Все це в комплексі називається ПМС - передменструальний синдром.
 • Виділення із сосків. Вони можуть бути як рясними (тоді вони проявляють себе самостійно), так і виявлятися тільки при натисканні на сосок під час огляду. За характером ці виділення можуть бути білими, прозорими, зеленими, коричневого кольору або кров'яними. Особливо прогностично несприятливою ознакою є саме кров'янисті виділення, так як часто вони є грізним симптомом злоякісних змін. Завжди будь-які виділення з соска, незалежно від їх характеру, є підставою для звернення до лікаря.
 • При вузловій мастопатії в тканинах залози виявляється вузол/вузли. При цьому вузол має чіткі контури. Розміри вузла можуть в значній мірі варіювати. У деяких випадках буває важко відрізнити вузлову мастопатію від раку молочної залози. Іноді для цього потрібне хірургічне втручання з діагностичною метою.

ДІАГНОСТИКА МАСТОПАТІЇ
Діагностика мастопатії проводиться на підставі комплексного підходу, який включає в себе: опитування, огляд, пальпацію, інструментальне обстеження (мамографія, УЗД), інвазивні методи (біопсія), лабораторні методи (кількісне визначення гормонів ендокринних залоз в крові).

Обстеження МЗ рекомендується проводити в першій фазі менструального циклу після припинення менструації, так як в нормі для передменструального періоду характерно деяке нагрубання молочних залоз, що утрудняє обстеження і інтерпретацію даних.

ОПИТУВАННЯ
Перше, в чому полягає діагностика будь-якого захворювання - це опитування лікарем і збір скарг пацієнтки. Якщо це болі в молочній залозі, то який характер вони мають (постійні або циклічні), з чим вони пов'язані (наприклад, з початком місячних), чи є які-небудь виділення з соска. Чи переносила пацієнтка операції на молочній залозі, ендокринних залозах (щитовидній та ін.). Чи має місце в анамнезі хронічна гінекологічна або екстрагенітальна патологія, так як вона також може відігравати роль у виникненні мастопатії.

Особливу роль відіграє опитування лікаря про функції репродуктивної системи: вік, коли вперше почалися місячні, як швидко вони прийняли регулярний характер, взагалі про характер менструального циклу, про час настання менопаузи. Важливу роль відіграє інформація про вагітності, їх характер, про наявність абортів в минулому, годуванні грудьми і т.д.

Важливу роль відіграє інформація про характер статевого життя, контрацепцію, що застосовується  (гормональні види або інші). Слід сказати, що часто жінки, які страждають на мастопатію, в минулому переносили різні захворювання ендокринних залоз або мали гінекологічну/акушерську патологію (часті викидні, порушення менструального циклу, хронічні запальні захворювання яєчників і ендометрія матки, кісти, а також міоми матки та ін.).

ОГЛЯД І ПАЛЬПАЦІЯ
Огляд і пальпація - найбільш важливі і, в той же час, найпростіші методи діагностики не тільки мастопатії, а й взагалі захворювань молочної залози. Пальпаторно метод першим стоїть на шляху постановки діагнозу і виявлення захворювання. Пальпація, крім того - це і метод самообстеження, якому варто навчитися всім без винятку жінкам.

Огляд і пальпація молочної залози зазвичай проводяться в положенні жінки - стоячи і лежачи, так як деякі зміни в тканинах залози можуть зміщуватися при різному положенні. На початку, проводиться поверхнева пальпація молочної залози всією долонею, а потім, якщо при цьому виявляється якась підозра на патологію, - глибока пальпація. Пальпація дозволяє виявити і характер змін в тканинах молочної залози, наприклад, пухлина (що характерно для фіброаденоми, раку або вузлової форми мастопатії) або дифузне ущільнення.

Крім огляду та пальпації молочної залози проводиться і огляд з пальпацією щитовидної залози, так як її патологія також може відігравати роль у виникненні мастопатії. В обов'язковому порядку лікар досліджує і лімфовузли (так звані регіонарні лімфовузли, які є першими на шляху відтоку лімфи з молочних залоз). Це робиться з метою виявлення злоякісних пухлин. При цьому обмацуються лімфовузли в пахвовій області, над- і підключичні.

У хворих, які страждають на мастопатію, при пальпації виявляється наявність ущільнень молочних залоз, набряку, хворобливих ділянок, а також виділень з сосків. Найбільш виражені зміни зазвичай виявляються в верхньо-зовнішніх квадрантах молочних залоз. Одним з частих ознак мастопатії є молозивоподібні, зеленуваті або жовтуваті виділення із сосків, з'являються при легкому натисканні на тканини, що оточують сосок.

МАМОГРАФІЯ
Це метод рентгенологічного дослідження тканин молочних залоз без застосування контрастної речовини в 2-х проекціях. Починаючи з 35 - 40 років, мамографія повинна проводитися щорічно у всіх жінок. Це скринінгове дослідження, мета якого - раннє виявлення змін в молочних залозах. Крім того, мамографія дозволяє виявити зміни і при мастопатії. Кожне захворювання молочної залози має свою характерну картину на мамограмі. При дифузних змінах (наприклад, при дифузній формі мастопатії) може відзначатися нерівномірне ущільнення малюнка. При доброякісних пухлинах може визначатися вузол, контури якого зазвичай рівні. При злоякісних же пухлинах, контури вузла, навпаки - нерівні.

Переваги методу: висока інформативність (чутливість до 95%, специфічність до 97%), можливість візуалізації непальпованих утворень.

УЗД МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ
Для уточнення характеру змін в тканинах молочних залоз також застосовується УЗД. Це безпечний і простий метод діагностики. Одна з переваг, які дає УЗД при обстеженні тканин молочної залози - та, що воно дозволяє відрізняти кістозні (тобто, порожнисті, заповнені рідиною) утворення від солідних (тобто, суцільних) утворень, якими можуть бути пухлини.

БІОПСІЯ
Біопсія відноситься до інвазивних методів дослідження. Це означає, що для його проведення необхідно введення інструментів в тканини. При біопсії в підозрювану на патологію ділянку молочної залози вводиться довга голка, і за допомогою шприца лікар проводить забір деякої кількості тканини. Далі отриманий матеріал відправляється на цитологічне дослідження. Цитологічне дослідження полягає у виявленні серед клітин молочної залози аномальних і ракових клітин. Дане дослідження проводиться під мікроскопом лікарем-цитологом. При звичайній мастопатії біопсія проводиться не завжди, а тільки в разі наявності підстав підозрювати злоякісний процес. Біопсія ділиться на різні види в залежності від цілей і методу її проведення.

Розрізняють:

 • Пункційну тонкоголкову аспіраційну біопсію (застосовується звичайна довга голка і шприц).
 • Трепанобіопсію - товстою ріжучою голкою. У цьому випадку застосовується особлива голка зі спеціальною нішею і стилетом, які як би зрізають невелику (1 - 2 мм) ділянку тканини молочної залози.
 • Мазок - відбиток виділень з сосків. При цьому жінка видавлює з соска виділення на спеціальне скло, після чого проводять дослідження.
 • Ексцизійну біопсію з терміновим гістологічним дослідженням. Цей вид біопсії проводиться під місцевим знеболенням і полягає він у тому, що лікар повністю видаляє підозрювану ділянку молочної залози, яка тут же піддається дослідженню. У разі наявності ракових змін в ній проводиться більш радикальна операція.

ГОРМОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстеження гормонального статусу жінки вкрай важливо для вибору лікувальної тактики у хворих на мастопатію. Зазвичай гормональний статус жінки в 1-ій - фолікуліновій фазі (7-9 день) і в 2-ій - лютеїновій фазі (20-22 день) менструального циклу оцінюється за допомогою кольпоцитологічного, радіоімунологічного (РІА) й імуноферментного (ІФА) методів досліджень. Крім того, буває необхідним проведення аналізу крові для визначення рівня естрогенів, прогестерону, гормонів щитовидної залози і пролактину.

ЛІКУВАННЯ МАСТОПАТІЇ
Незважаючи на те, що практика в лікуванні дифузних мастопатій нараховує більше 100 років, до сьогоднішнього дня ще не створена єдина модель патогенетичної терапії, що дозволяє практичному лікарю дати рекомендації по вибору раціональних медикаментозних комплексів. Залишаються абсолютно не ясними питання, що стосуються тривалості терапії, що забезпечує нормалізацію гормонометаболічних показників і клінічної картини. Питання про застосування гормональних препаратів також залишається суперечливим.

Загальновизнано те, що лікування неодмінно має бути:

 • комплексним;
 • тривалим;
 • з урахуванням гормонального обміну;
 • з урахуванням метаболічних особливостей хворої;
 • з урахуванням супутніх захворювань;
 • з урахуванням вираженості мастопатії.

Сучасне лікування мастопатії розглядає такі основні етапи терапії:

 • Нормалізація порушеної нейрогуморальної регуляції;
 • Підтримка регуляції організму на фізіологічному рівні.

Так як дуже важливо дотримуватися принципів тривалості і безперервності лікування хворих на мастопатію, підбір препаратів повинен бути ретельно зважений. До лікарських засобів повинні бути пред'явлені жорсткі вимоги по відмінній переносимості, зручності та безпечності.

Стратегічною помилкою є ізольоване лікування МЗ, яке не передбачає корекцію гормонального статусу. В такому випадку терапія буде носити симптоматичний характер і не усуне основну причину захворювання.

Однак лікування мастопатії гормональними засобами в даний час не може бути широко рекомендовано через побічні ефекти застосування синтетичних гормонів. Їх, як правило, призначає гінеколог-ендокринолог тільки після детального вивчення гормонального статусу пацієнтки, здійснюючи динамічний контроль гормонального статусу, що не завжди економічно доступно пацієнтам.

У зв'язку з цим вчені всього світу вже багато років намагаються знайти засіб, що нормалізує дисбаланс гормонального фону і, в той же час, не порушує багатоскладову і тендітну ендокринну систему, що функціонує в організмі жінки за законами, що не до кінця вивчені на цей момент.

У минулому столітті прогрес в області фармакохімії привів до збільшення кількості хімічних лікарських засобів, однак в останні десятиліття інтерес дослідників і лікарів знову звернений до препаратів рослинного походження, відмінна риса яких - поліфункціональність, м'якість дії, мінімум побічних ефектів, наявність ефекту післядії, відсутність розвитку лікарської хвороби і ефекту відміни препарату.

Також необхідно враховувати і вид мастопатії. Якщо при обстеженні пацієнтки виявляються вузли або вузол в тому чи іншому відділі МЗ, то в цих випадках показано обстеження у фахівця (мамолога, хірурга, онколога) з проведенням рентгенівської мамографії, пункційної біопсії і інших методів обстеження для вирішення питання про оперативне лікування. Тільки дифузні форми фіброзно-кістозної хвороби (ФКХ) підлягають консервативному лікуванню.

Консервативне лікування при кістозній мастопатії має на меті поліпшити якість життя за рахунок усунення суб'єктивних проявів хвороби і припинення морфологічного прогресування процесу. Арсенал засобів, запропонованих для лікування мастопатії, включає в себе наступні групи:

 • дієтичне харчування і БАД;
 • психотропні препарати (седативні, нейролептики);
 • нестероїдні протизапальні засоби;
 • вітаміни;
 • гомеопатичні засоби;
 • ферментні препарати;
 • імуномодулюючі препарати;
 • фізіотерапевтичні процедури;
 • гормональні препарати.

button-up

Тэги: квинол, квинол цена, квинол отзывы, квинол инструкция, индол-3-карбинол, мастопатия, лечить мастопатию